Pondělí 10. 12. 2018, 21:19kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra lesnických technologií a staveb

Svědectví map - Lesní mapy/Das Zeugnis der Karten-Waldkarten/The testimony of maps-Forest maps

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
Národní zemědělskí muzeum Praha (2010)

Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Czech Environmental Information Agency (2009)

Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Martin Baláš, Vladimír Zatloukal, Jaroslav Simon, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Projektování lesních a polních cest pomocí softwaru ROADPAC

Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.,
(2009)

Projektování lesních a polních cest

doc. Ing. Pavol Klč, CSc., Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.,
(2009)

Lesy v České republice

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, M. Slaba, Karel Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Praha (2009)

Forests in the Czech republic

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, Jan Němec, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, K. Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Prague (2009)

Historie pražské lesnické fakulty

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
ČZU Praha (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví 2008 - Terminologie

prof. Ing. Josef Gross, CSc.,
Nakladatelství Lesnická práce s.r.o. (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků.

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
CENIA (2008)

Harvestorové technologie a vliv na lesní porosty

doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.,
Lesnická práce, s.r.o. v Kostelci nad Černými lesy (2007)

Projektování polních cest

doc. Ing. Pavol Klč, CSc., Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.,
(2007)

Metodická pomůcka pro vypracování projektu lesní cesty

doc. Ing. Pavol Klč, CSc., Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.,
(2007)

Cvičení z lesnické mechanizace

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.,
(2006)

Výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě

doc. Ing. Pavol Klč, CSc., Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb a územního plánování, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec n.Č.L. (2006)

Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Springer (2006)

Reform of Industrial Zone Subsidies in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
OECD (2006)

Politika životního prostředí v České republice, Nadnárodní konference k problematice životního prostředí

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2006)

Environmentální daně a daňová reforma v členských státech OECD.

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Fakulta životního prostředí UJEP (2005)

Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Springer (2005)

Obnova venkovského prostoru

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
(2005)

Dřeva tropických oblastí

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
(2005)

Svědectví map - mapy lesa / Der Beweis der Mappen - die forstliche Karten / The Testimony of maps - Forests Maps

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
(2005)

Přehled historie lesnického školství v Čechách a na Moravě

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.,
Matice lesnická (2004)

Rozsah škod v lesních porostech způsobené nasazením těžebně - dopravních strojů a návrh souvisejících těžebních opatření

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.,
ČZU v Praze (2004)

Úvod do ekonomiky životního prostředí

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
(2004)

Sprístupňovanie horských lesov lesnými cestami a komplexná starostlivosť o LDS, Habilitační práce

doc. Ing. Pavol Klč, CSc.,
(2003)

Lesnická mechanizace I., Stroj nictví pro LI

prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.,
(2003)

Lesnická mechanizace II.

prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.,
(2002)

Lesnická mechanizace III.

prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.,
(2002)

GIS, Geografické informační systémy

Ing. Dana Tollingerová, Ph.D.,
(1996)