Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra pěstování lesů

Kód Název předmětu Garant předmětu
LPZ01E Biologické základy lesního hospodářství prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL12Z Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL22Z Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
DLPX01Y Ekologie lesa prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL02E Ekologie lesa BLES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL72E Ekologie lesa DBLES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL76E Ekologie lesa DPŘM a DLES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPZ70Z Ekologie lesa DRES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPZ01Z Ekologie lesa KI + AE prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL15E Ekologie lesa LES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPX02Z Ekologie lesa pro ČZU prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPZ06Z Ekologie lesa RES prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPX26Z Ekologie lesa TC Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D.
LPX25E Forest Ecology prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPX24E Forest management in air polluted area Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D.
LPL75E Hospodaření v imisních oblastech LI KS Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D.
LPL04E Lesnická typologie a pěstování lesa prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL74E Lesnická typologie a pěstování lesa KS prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL75Z Lesnická typologie a pěstování lesa KS TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL10Z Lesnická typologie a pěstování lesa TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL27Z Městské lesnictví I prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL73E Nauka o lesním prostředí I prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL03E Nauka o lesním prostředí I prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL09Z Nauka o lesním prostředí I TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL02Z Obnova antropogenně poškozených lesů prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL05Z Obnova antropogenně poškozených lesů LI TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPX02E Odborná lesnická španělština doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.
LPZ04Z Péče o lesy v CHÚ prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL71Z Pěstování lesa DRES prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL73Z Pěstování lesa DRES TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
DLPX02Y Pěstování lesa DSP prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL07E Pěstování lesa I LI prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL71E Pěstování lesa I LI KS prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL79E Pěstování lesa II/2 LI KS doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPZ02E Pěstování lesa RES prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL07Z Pěstování lesa RES TC prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL17Z Pěstování lesů I. TC prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL08Z Pěstování lesů II/1 LI doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPL78Z Pěstování lesů II/1 LI KS doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPL72Z Pěstování lesů II/2 KS TC doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPL09E Pěstování lesů II/2 LI doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPL18Z Pěstování lesů II/2 LI TC doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPX20E Silviculture prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPX01Z Silviculture in tropics and subtropics prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPX21E Special forest plantations prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPX22E Special Silviculture I prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPX23E Special Silviculture II doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
LPL11Z Speciální a intensivní kultury prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL70Z Speciální a intensivní kultury KS prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL13Z Úprava lesních stanovišť LI = Hnojení a výživa lesních dřevin prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL70E Základy ekologie lesa DBDREV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL01E Základy ekologie lesa HSSL prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
LPL82Z Základy pěstování lesa HSSL - KS -TC prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL19Z Základy pěstování lesa pro HSSL - TC prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL20Z Základy pěstování lesů BDREV prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPA01E Základy pěstování lesů FAPPZ prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
LPL12E Základy pěstování lesů HSSL prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL80E Zaklady pěstování lesů HSSL KS prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
LPL14Z Závěrečná exkurze LI doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.