Pondělí 10. 12. 2018, 20:27kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra pěstování lesů

Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Martin Baláš, Vladimír Zatloukal, Jaroslav Simon, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Martin Slávik, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., RNDr. Dana Čížková, CSc., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Lenka Hatlapatková, Ing. Viola Kašíková, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Iveta Schindlerová, Milada Nosová, doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Hynek, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Šolc, Ing. Jan Bednařík, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Phytosociology and Classification of Communities

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Angela Vera Hitchen, Pamela Rose Boulderstone,
Lesnická práce s.r.o. (2008)

Tvorba lesního regionálního biocentra na zemědělské půdě

Jaroslav Simon, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Tomáš Minx,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR

Miroslav Mikeska, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Jaroslav Simon, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Bez půdy by nebylo života

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Miroslav Mikeska,
M.C.O.M. Hradec Králové (2008)

V lese hospodaří příroda a člověk

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Miroslav Mikeska,
M.O.C.M. Hracec Králové (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

Ing. Věra Semelová,
CZU Praha (2008)

Pěstování lesů II. – podklady pro cvičení

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Vzorové lesnické hospodaření ŠLP Kostelec nad Černými lesy - exkurzní průvodce

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Special Silviculture II - Practical Exercise and Excursion

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Pěstování lesů I

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.,
(2008)

Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence Národního parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Ing. Štěpán Hofmeister, Ing. Jan Třešňák, Tomáš Minx, Libor Jankovský, R. Jakuš, Otakar Schwarz, Jan Kozel, Miloš Valenta, Dalibor Lička, T. Hlásny, M. Zúbrik, František Krejčí,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů pod stresem vyvolaným znečištěním ovzduší

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, Jaroslav Simon, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Lesy a péče o lesní ekosystémy

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska,
Baset (2007)

Zemědělství

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.,
Baset (2007)

Půdy

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Miroslav Mikeska, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
Baset (2007)

Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Příklady dynamiky lesních ekosystémů a jejich hodnocení

Karel Matějka, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
TU ve Zvolene (2007)

Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Miroslav Mikeska, prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Hospodářská úprava lesů. Výkladový slovník hospodářské úpravy lesů.

Jaroslav Simon, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
FLD MZLU v Brně (2007)

Pěstební management v lesích se zvláštním statutem ochrany (obecná východiska)

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (2006)

Rámcové zásady pro odvození pěstebního managementu - sledovaná hlediska

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (2006)

Pěstební výkladový slovník.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2006)

Pěstební management v lesích se zvláštním statutem ochrany (obecná východiska).

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
MZLU v Brně, LDF (2006)

Rámcové zásady pro odvození pěstebního managementu – sledovaná hlediska.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
MZLU v Brně, LDF (2006)

Růstová dynamika dřevin, stav porostů a koncepce rekultivací v území SD Bílina.

Jaroslav Simon, Jaroslav Simon, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
MZLU v Brně, LDF (2006)

Přírodě blízké lesní hospodářství v podmínkách střední Evropy

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Zalesňování zemědělských půd

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Lesy

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.,
Baset (2006)

Lesy a ekosystémy nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska, Jaroslav Simon,
FLE ČZU v Praze (2006)

Základy pěstování lesa

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.,
(2005)

Biologické základy lesního hospodářství-Pěstování lesa

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,
(2005)

Doporučení pro lesnickou praxi

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
LTG s.r.o. (2005)

Obnova

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
Lesy ČR (2005)

Stav půd v zájmovém území

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
Lesy ČR (2005)

Hodnocení rizika uplatňování produkční funkce lesa ve zvláště chráněných územích (metodika).

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon,
Paidlo (2004)

Chov králíků

Ing. Jiří Zadina, K. Hejlíček, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.,
Brázda s.r.o. (2004)

Fundamentals of Silviculture

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.,
(2002)