Pondělí 10. 12. 2018, 20:25kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra ochrany lesa a entomologie

Kód Název předmětu Garant předmětu
DLOX15Y Anatomie lovné zvěře prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
DLOX12Y Biologická ochrana lesa prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
DLOX13Y Ekologie obratlovců prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL08E Entomologie doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
LOL72E Entomologie LI KS doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
LOX12E Forest Protection prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOX01Y Forest Protection in TS prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
DLOX17Y Chemická komunikace hmyzu Ing. Blanka Kalinová, CSc.
DLOX9Y Integrovaná ochrana lesů prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
DLOX02Y Lesnická fytopatologie RNDr. Dana Čížková, CSc.
LOL79Z Lovectví a kynologie doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL23Z Lovectví a kynologie doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
DLOX10Y Management velkoplošných kalamit prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL07E Management zvěře prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL80E Management zvěře prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
DLOX18Y Modelování abiotického poškozování lesních porostů prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
LOL18E Myslivecká kynologie Ing. Petra Nováková, Ph.D.
DL0X08Y Myslivecký management prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOX02E Myslivost prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOX71E Myslivost prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOX04E Myslivost prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL01E Myslivost prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL71E Myslivost prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL74E Myslivost HSSL prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL05E Myslivost HSSL prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL25Z Myslivost TC prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL09Z Myslivost TC prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL71Z Myslivost TC prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
DLOX06Y Obecná entomologie doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
LOL72Y Obornictví a bažantnictví doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL13E Obornictví a bažantnictví doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL08Z Obornictví a bažantnictví TC doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL81Z Obornictví a bažantnictví TC doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL04E Ochrana lesa (vč. fytopatologie) doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL78E ochrana lesa (vč. fytopatologie) doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL86E Ochrana lesa I RNDr. Dana Čížková, CSc.
LOL13Z Ochrana lesů - TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL72Z Ochrana lesů I - TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL11Z Ochrana lesů I RNDr. Dana Čížková, CSc.
LOL09E Ochrana lesů II prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
LOL02E Ochrana lesů II prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL73E Ochrana lesů II LI KS prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
LOL83Z Ochrana lesů II. - TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL85E Ochrana lesů II. DPRM, DLES prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL30Z Ochrana lesů II. LI TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL07Z Ochrana rostlin RNDr. Dana Čížková, CSc.
LOZ01Z Ochrany lesů FŽP prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL79E Péče o zvěř a životní prostředí doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL15E Péče o zvěř a životní prostředí doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL05Z Praxe PŘM I. prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
LOL21Z. Praxe PŘM II. prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
DLOX16Y Reprodukce zvěře prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.
DLOX14Y Smyslová biologie zvěře prof. RNDr. Hynek Burda, CSc.
LOL11E Střelectví a balistika doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL71Y Střelectví a balistika doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL28Z Střelectví a balistika TC doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL80Z Střelectví a balistika TC doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL03E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL76E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
DLOX07 Systematická entomologie doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
DLOX19Y Taxonomie kůrovcovitých
LOL12E Typologie honiteb a myslivecké plánování doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL81E Typologie honiteb a myslivecké plánování doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
LOL04Z Úvod do Myslivosti doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
LOL78Z Úvod do Myslivosti doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
DLOX11Y Využití GIS v ochraně lesa doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
LOA01E Základy ochrany lesa prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
LOL73Z Základy ochrany lesů - TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL06E Základy ochrany lesů HSSL prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
LOL75E Základy ochrany lesů HSSL KS doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL29Z Základy ochrany lesů HSSL TC doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
LOL14Z Základy ochrany lesů RES prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL27Z Základy ochrany lesů RES TC prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
LOL16E Zoologie doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
LOL83E Zoologie doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
LOL10Z Zoologie lesnická I. Ing. Petra Nováková, Ph.D.
LOL76Z Zoologie lesnická I. Ing. Petra Nováková, Ph.D.
LOL12Z Zoologie lesnická II. - TC Ing. Petra Nováková, Ph.D.
LOL82Z Zoologie lesnická II. - TC Ing. Petra Nováková, Ph.D.
LOL17E Zoologie lesnická II. Ing. Petra Nováková, Ph.D.
LOL82E Zoologie lesnická II. Ing. Petra Nováková, Ph.D.