Pondělí 10. 12. 2018, 20:25kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra ochrany lesa a entomologie

Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích - kapitoly chov zvěře, obornictví, myslivecké stejnokroje a lovecké oblečení,

Ing. Jaroslav Bartoš,
Silvestris (2010)

Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích

doc. Ing. Miloslav Vach, CSc.,
Silvestris (2010)

Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích

Ing. Jiří Janota, doc. Ing. Miloslav Vach, CSc., Ing. Jitka Kůtová,
Silvestris (2010)

Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích

Ing. Jitka Kůtová, Ing. Jiří Janota, doc. Ing. Miloslav Vach, CSc.,
(2010)

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Martin Slávik, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., RNDr. Dana Čížková, CSc., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Lenka Hatlapatková, Ing. Viola Kašíková, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Martin Baláš, Vladimír Zatloukal, Jaroslav Simon, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Insect pests as climate change driven disturbances in forest ecosystems

RNDr. Tomáš Hlásny, Ph.D.,
Springer Netherlands (2009)

Lesy v České republice

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, M. Slaba, Karel Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Praha (2009)

Forests in the Czech republic

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, Jan Němec, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, K. Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Prague (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Climate Change Impact on Runoff in the Hron River Basin

J. Szolgay, K. Hlavčová, J. Parajka, M. Lapin, S. Kohnová, RNDr. Tomáš Hlásny, Ph.D.,
KEY Publishing (2008)

Ekonomika myslivosti.

doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.,
Matice lesnická (2008)

Faktoren, welche die zahlenmässige Entwicklung einer Rotwildpopulation in einem grenznahen Untersuchungsgebiet zum Erzgebirge beeinflussen.

doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., T. Englender,
Strassfurt: Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung (2008)

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea).

prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.,
ZO ČSOP Bílé Karpaty (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Ing. Štěpán Hofmeister, Ing. Jan Třešňák, Tomáš Minx, Libor Jankovský, R. Jakuš, Otakar Schwarz, Jan Kozel, Miloš Valenta, Dalibor Lička, T. Hlásny, M. Zúbrik, František Krejčí,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Základy myslivecké ekologie

doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Martin Žižka, Jan Zeman, Dagmar Poláková, Jaromír Kovařík,
DRUCKVO, spol. s.r.o. (2007)

Lesnická fytopatologie - multimediální výuka

Ing. Vojtěch Macek,
(2006)

Lesnická fytopatologie - multimediální výuka

RNDr. Dana Čížková, CSc.,
(2006)

Lepidoptera pupae – central European species. Text volume.

J. Patočka, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.,
Apollo Books (2005)

Lepidoptera pupae – central European species. Figure volume.

J. Patočka, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.,
Apollo Books (2005)

Lepidoptera pupae – central European species. Figure volume.

doc. RNDr. Jan Patočka, DrSc.,
Apollo Books (2005)

Lepidoptera pupae – central European species. Text volume.

doc. RNDr. Jan Patočka, DrSc.,
Apollo Books (2005)

Rhyacionia buoliana, European pine shoot moth; Dioryctria sylvestrella; Cossus cossus, the goat moth; Zeuzera pyrina, the leopard moth.

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.,
Kluwer Academic Publishers (2004)

Biotičtí činitelé

Hana Uhlířová, Petr Kapitola, doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., a kol. a kol.,
Lesnická práce (2004)