Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:39kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky

Kód Název předmětu Garant předmětu
LRZ08Z Administrativní technika - Územní plánování
LRZ01Z Administrativní technika
LRL71Z Administrativní technika
LRL34Z Administrativní technika
LRZ71Z Administrativní technika DUTSS
LRL05Z Aplikovaná statistika RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL76Z Aplikovaná statistika RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL19Z DĚJINY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
DLRX01Y Ekonometrie RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL13E Ekonomické aspekty krajinného managementu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL87E Ekonomické aspekty krajinného managementu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
DLRX02Y Ekonomika prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ01E EKONOMIKA LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ77Ex Ekonomika lesního a vodního hospodářství doc. Ing. Roman Sloup, Ph.D.
LRZ77E EKONOMIKA LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL24E EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
DLRX04Y Ekonomika lesního hospodářství prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL04E Ekonomika lesního hospodářství prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL80E EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL73E EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL05E Ekonomika LH BLES prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL16E EKONOMIKA PODNIKŮ prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL14E EKONOMIKA PODNIKU LH (PRM) prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL85E EKONOMIKA PODNIKU LH (DPRM) prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ71E Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRX05E Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL82E Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
DLRX05Y Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRX71E Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL19E Ekonomika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ03E Ekonomika životního prostředí AE Mag. prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ03Z Ekonomika životního prostředí KI, KPU prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ04E Ekonomika životního prostředí ÚTSS prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL08E Environmental sector structure and management LE prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRX07E Forest Enterprise Economics prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRX02E Forest Valuation prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ72E Kontrolní systémy prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ05Ex Kontrolní systémy prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ05E Kontrolní systémy prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL86E Kontrolní systémy prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL06E Kontrolní systémy prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
DLRX06Y Lesnická a zemědělská ekonomika prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL75Z Lesnická a zemědělská politika v ČR a EU pro DPŘM prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL08Z Lesnická a zemědělská politika v ČR a EU pro PŘM prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
DLRX03Y Lesnická ekonomika prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL07Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LRL03Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LRZ73Z Management DRES prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL39Z Management RES prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
DLRX10Y Marketing a obchod v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL09Z Marketing DI RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL03Z Nástroje pro podporu rozhodování v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL03E Nástroje pro podporu rozhodování v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL72E Nástroje pro podporu rozhodování v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL48Z Nástroje rozhodování při řízení přírodních zdrojů RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL73Z Nástroje rozhodování při řízení přírodních zdrojů RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL77Z Nástroje rozhodování při řízení přírodních zdrojů RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL74Z Obchod se dřevem prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL10Z Obchod se dřevem prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL81E Oceňování lesa DPRM prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL10E Oceňování lesa PRM prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL51Z Oceňování lesů - terénní cvičení prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL49Z Oceňování lesů - terénní cvičení prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
DLRX12Y Oceňování lesů prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL31E Oceňování lesů HSSL prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL76E Oceňování lesů HSSL KS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL11E Oceňování lesů LI prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL83E Oceňování lesů LI KS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ78E Oceňování přírodních zdrojů - DBKRAJ prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ73E Oceňování přírodních zdrojů - UTSS KS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
DLRX11Y Oceňování přírodních zdrojů prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ07Z Oceňování přírodních zdrojů AE prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ08E Oceňování přírodních zdrojů BKraj prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ05Z Oceňování přírodních zdrojů UTSS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
DLRX08Y Odvětvová ekonomika a řízení podniku prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL12E Organizace a řízení podniků HSSL prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL78E Organizace a řízení podniku HSSL KS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL79E Podnikání v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL09E Podnikání v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL75E Podnikání v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL21E Podnikání v LH RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRL01E Podnikání v LH HSSL RNDr. Marcel Riedl, CSc.
DLRX13Y Politika životního prostředí prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL72Z Programování a výpočetní technika doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
LRL01Z Programování a výpočetní technika v lesnické administrativě I doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
LRL14Z Programování a výpočetní technika v lesnické administrativě II doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
LRZ74Z Programování a využití výpočetní techniky DUTSS doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
DLRX09Y Řízení lesního hospodářství prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL15E Řízení lesního hospodářství LI prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRL77E Řízení lesního hospodářství LI KS prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRZ06E Struktura a řízení environmentálního sektoru KI prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
LRX01Z Timber Trade RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRX0100 Timber Trade RNDr. Marcel Riedl, CSc.
LRZ06Z Využití výpočetní techniky UTSS doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
LRZ74E Základy podnikové ekonomiky prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRZ10E ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL74E Základy podnikového hospodářství prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
LRL01Y Základy podnikového hospodářství prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.