Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:05kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky

Support for Innovation in Forestry in Rural Development Programmes of Six European Countries

Zuzana Sarvašová, doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Frank Setzer, Gerhard Weiss,
Publications Office of the European Union (2010)

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Martin Slávik, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., RNDr. Dana Čížková, CSc., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Lenka Hatlapatková, Ing. Viola Kašíková, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Czech Environmental Information Agency (2009)

Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Martin Baláš, Vladimír Zatloukal, Jaroslav Simon, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Les a právo

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Práce v lese

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Development of Forestry Legislation

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.,
Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Forestry Operations

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Lesy v České republice

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, M. Slaba, Karel Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Praha (2009)

Forests in the Czech republic

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, Jan Němec, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, K. Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Prague (2009)

Historie a současnost pěstování lužního lesa

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.,
Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Společenská významnost produkce a sběru netržních lesních plodin v České republice - Patnáct let systematického sledování

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Revitalizace mokřadů v lužních lesích

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., Petr Čupa,
Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Myslivost v lužních lesích

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.,
Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p. (2009)

Impact of Nudity in Advertisements: Comparison of the First Results.

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., Ing. Jana Kettnerová, Christian Dianoux,
Cambridge Scholars Publishing (2009)

Some Issues about Print Ads in France and Czech Republic

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., Ing. Jana Kettnerová, Christian Dianoux,
Cambridge Scholars Publishing (2008)

Pěstování lesů II. – podklady pro cvičení

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Vzorové lesnické hospodaření ŠLP Kostelec nad Černými lesy - exkurzní průvodce

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Special Silviculture II - Practical Exercise and Excursion

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2008)

Netržní produkce a návštěvnost lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky (2008)

Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Neuveden (2008)

Možnosti finančních podpor na přeměnu PND

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.,
Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové (2008)

Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc.,
Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Vliv zvěře na lesní ekosystémy v Krušných horách

Miroslav Sloup, František Havránek, Edgar Detz, Jan Lehečka, Libor Pěnička, Jiří Pospíšil, J. Sychrava, Kamil Vyslyšel, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (2008)

Posouzení rentability jednotlivých variant navržených opatření

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (2008)

Přílohy k ekonomickým rozborům

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (2008)

Využití těžebně dopravních strojů v lesním hospodářství ČR

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, doc. RNDr. Marián Slodičák, CSc.,
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (2008)

Stavby pro plnění funkcí lesa

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.,
ČKAIT (2008)

Společenská sociálně-ekonomická efektivnost funkcí lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové (2008)

Management jelení zvěře

Miroslav Sloup, František Havránek, Jan Lehečka, Dušan Derco, J. Sychrava, Jiří Humplík, Luděk Nový, Edgar Detz, Libor Pěnička, Jiří Pospíšil, Kamil Vyslyšel, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové (2008)

Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků.

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
CENIA (2008)

Polyfunkční lesní hospodářství

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., doc. Ing. Roman Sloup, Ph.D., Ing. Jindřich Stýblo,
Lesy České republiky, s.p., Grantová služba LČR (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Prodej CIMA-A

RNDr. Marcel Riedl, CSc.,
CIMA – Český institut pro marketing (2007)

Prodej CIMA-B

RNDr. Marcel Riedl, CSc.,
CIMA – Český institut pro marketing (2007)

The Allahy Fishponds. Restored fishpond network.

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., RNDr. Svatopluk Bílý, CSc., Petr Čupa, Jiří Heteša, Štepán Husák, Emil Kordiovský, Petr Macháček, MJan Machovec, Alois Prax, Otakar Pražák, Jaroslav Prokop, Milada Rigasová, Jaroslav Rožnovský, Ivo Sukop, Václav Tlapák, Jan Vybíral,
Malovaný kraj pro Lesy České republiky, s.p. (2007)

Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Miroslav Mikeska, prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Uplatnění sortimentních technologií

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., doc. RNDr. Marián Slodičák, CSc., Radomír Ulrich, Jindřich Neruda,
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (2007)

Ekonomicheskie instrumenty sokhranenia i vosstanovlenia prirody i landschaftov, glava 29

Ing. Jiří Moravec,
Universitetskaja kniga (2007)

Revitalizace lužních lesů a obnova mokřadů v oblasti LZ Židlochovice

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.,
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (2007)

Udržitelný management přírodě blízkých oblastí

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
(2007)

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Ing. Štěpán Hofmeister, Ing. Jan Třešňák, Tomáš Minx, Libor Jankovský, R. Jakuš, Otakar Schwarz, Jan Kozel, Miloš Valenta, Dalibor Lička, T. Hlásny, M. Zúbrik, František Krejčí,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Netržní funkce lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky (2007)

Socio-economic evaluation of hydrologic and soil conservation forest functions for the society

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky (2007)

Uplatnění systémů environmentálního managementu v lesním hospodářství

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., Ing. Zbyněk Mišák, Ph.D.,
Reprografické studio PEF ČZU v Praze (2007)

Mimoprodukční funkce lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky (2006)

Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., F. Šach, doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.,
Výzkumný ústav lesního hopodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady (2006)

Pěstební výkladový slovník.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.,
(2006)

Politika životního prostředí - vybrané kapitoly

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
MINO, s.r.o. (2006)

Politika životního prostředí - vybrané kapitoly

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
MINO, s.r.o. (2006)

Cross-compliance - součast reformy Společné zemědělské politiky EU

Ing. Jiří Moravec,
(2006)

Význam úlohy osy II EAFRD

Ing. Jiří Moravec,
(2006)

CIMA - A MARKETING MANAGEMENT

RNDr. Marcel Riedl, CSc.,
CIMA - Český institut pro marketing (2006)

Implementace marketingové strategie

RNDr. Marcel Riedl, CSc.,
(2006)

Lesopolitické aspekty vlastnictví lesů a jeho historický vývoj

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita (2006)

Stát a vlastník lesa

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita (2006)

Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Springer (2006)

Reform of Industrial Zone Subsidies in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
OECD (2006)

Politika životního prostředí v České republice, Nadnárodní konference k problematice životního prostředí

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2006)

Environmentální daně a daňová reforma v členských státech OECD.

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Fakulta životního prostředí UJEP (2005)

Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Republic

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Springer (2005)

Lesnická politika

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.,
(2005)

Marketing

RNDr. Marcel Riedl, CSc.,
(2005)

Mimoprodukční funkce lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky (2005)

Veřejné finance v lesním hospodářství

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2005)

Obchod se dřevem

doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.,
(2005)

Ekonomika lesního hospodářství – vybrané kapitoly

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.,
(2005)

Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., Ing. Pavel Smrčka,
N (2005)

Rekreační funkce lesa – ostatní lesní produkty a návštěvnost lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.,
Ministerstvo zemědělství České republiky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (2004)

Úvod do ekonomiky životního prostředí

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
(2004)

Strom, Trvale udržitelné lesní hospodaření, Ekosystém les, Lesník, Ohrožený les

Ing. Dagmar Kozlová, a kol. a kol.,
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti ve Vimperku (2003)

Kvantifikace škod na lesních porostech. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity karlovy (1999)

Metody oceňování produkčních funkcí lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.,
Grada Publishing, s.r.o. (1998)