Úterý 18. 9. 2018, 18:25kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra základního zpracování dřeva

Vedoucí

Gaff Milan, doc. Ing. PhD.

Zástupce vedoucího

Gašparík Miroslav, Ing. PhD.

Tajemník

Kaiserová Runa,

Sekretariát

Kaiserová Runa,

Pedagog

Babiak Marian, prof. RNDr. CSc., dr.h.c.
Borůvka Vlastimil, Ing. Ph.D.
Gaff Milan, doc. Ing. PhD.
Gašparík Miroslav, Ing. PhD.
Kačík František, prof. RNDr. Ph.D.
Kminiak Richard, Ing. PhD.
Sarvašová Kvietková Monika, Ing. PhD.
Zeidler Aleš, doc. Ing. Ph.D.

Doktorand

Cafourek Josef, Ing.
Čekovská Hana, Ing.
Debnáriková Vanda, Ing.
Doubek Stanislav , Ing.
Halgaš Peter, Ing.
Holeček Tomáš, Ing.
Ježek Jan,
Kachyňa František, Ing.
Kaplan Lukáš, Bc.
Kašičková Václava, Ing.
Kocúr Štefan, Ing.
Kubš Jiří, Ing.
Lexa Martin, Bc.
Miftieva Elena, Ing.
Samusevich Alina, Mgr.
Schönfelder Ondřej, Ing.
Sikora Adam, Ing.
Svoboda Tomáš, Ing.
Vasilenková Zdeňka, Ing. arch.
Vokatý Vojtěch, Ing.
Záborský Vladimír, Ing.