Pondělí 23. 10. 2017, 08:08kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra základního zpracování dřeva

Technika pre výrobu nábytku.

prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.,
TU Zvolen (2009)

Materiály I

doc. Ing. František Friess, CSc.,
Informatorium apol. s r.o (2008)

Stavba a vlastnosti dřeva

doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.,
Informatorium (2008)

Velikost provozu a strategie firmy v pilařské výrobě

doc. Ing. František Friess, CSc.,
(2006)

Pilařské zpracování dřeva Část I 1.díl

doc. Ing. František Friess, CSc.,
(2004)

Pilařské zpracování dřeva Část I 2.díl

doc. Ing. František Friess, CSc.,
(2004)