Pondělí 10. 12. 2018, 19:19kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra pedagogiky

Management

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Komunikácia so zmyslovo postihnutým

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Multikulturní přístup pro pomáhající profese 2

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Aspekty spirituality při umírání

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Nezaměstnanost - sociální problém

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Komunikácia ako nástroj prevencie neželaných gravidít adolescentiek

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Kvalita života seniorov

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
RINAZ - RIJEČKI NAKLADNI ZAVOD d.o.o. (2010)

Pokyny pro zpracování závěrečných prací

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
(2010)

Komunikace pro pomáhající profese 2

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2010)

Učitel

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PaedDr. Marie Krhutová,
Grada (2009)

Sociálně psychologické aspekty celoživotního učení

PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D., PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Didaktické aspekty celoživotního vzdělávání

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
IVP ČZU (2009)

Život na přelomu tisíciletí

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
(2009)

Život na přelomu tisíciletí

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2009)

Celoživotní vzdělávání a transfer inovativního poznání

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Maurice J. Rolls,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství (2009)

Multikulturní přístup pro pomáhající profese

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. Praha (2009)

Komunikace pro pomáhající profese

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.,
Evropské vdělávací centrum, s.r.o. (2009)

Život na přelomu tisíciletí

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.,
(2009)

INFORMATION COMPETENCES

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
Socrates Comenius project PROSOLVA (2008)

ENTER, its History, Present and Challenges for Future

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
ČZU v Praze (2008)

Development of Teachers' Competences

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
ČZU v Praze (2008)

Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2008)

Multikulturalizmus a multiligvizmus v sociální praxi

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.,
(2008)

Dyslalie/patlavost

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.,
Beáta Krahulcová - Beakra (2007)

Materiální didaktické prostředky a technologie jejich využívání

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Jiří Husa, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2007)

Pedagogická praxe

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Ing. Jiří Husa, CSc., doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Emil Kříž, Ph.D.,
(2007)

Pedagogická praxe

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
(2007)

Pedagogická praxe

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
(2007)

Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2006)

Komunikační a prezentační dovednosti zemědělského poradce

PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Ing. Jiří Husa, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D., prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2005)

VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉM A STŘEDOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.,
Vydavateĺstvo Michala Vaška, Prešov (2005)

Kompetence učitelů odborných předmětů v oblasti rozvoje osobnosti studentů (konsekvence s přípravou učitelů)

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2005)

Why a Teacher Needs the Basic Theory of Education?

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
University of Namibia (2004)

Legislative framework and regulation of the teachers’ exchanges in the Czech Republic

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Petra Žáková,
Ecole Nationale de Formation Agronomique, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra pedagogiky (2004)

Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2004)