Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:34kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra profesního a personálního rozvoje

Historie

Katedra profesního a personálního rozvoje (dále KPPR) na Institutu vzdělávání a poradenství (dále IVP) vznikla 1. 6. 2005 při transformaci původní katedry pedagogiky ČZU, která byla rektorátním pracovištěm. Ta měla na ČZU tradici i v oblasti pedagogické přípravy učitelů univerzity a byla metodickým a poradenským pracovištěm pro pedagogy univerzity. V této oblasti m.j. pokračuje i KPPR.V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze po transformaci původní katedry pedagogiky na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a nová katedra profesního a personálního rozvoje stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry.

Zaměření

Aktivity katedry profesního a personálního rozvoje jsou směrovány především dovnitř univerzity. Katedra organizuje různé formy vzdělávání v oblasti primární pedagogické přípravy mladých pedagogů univerzity, v oblasti zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů, rozvoje prezentačních a pedagogických dovedností pro doktorandy ČZU. Podílí se na sociálně-psychologickém poradenství pro studenty (příp. zaměstnance), realizuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. Nabízí rovněž krátkodobé kurzy pro zaměstnance i nepedagogické pracovníky ČZU, podílí se na poradenství v oblasti uplatnění absolventů. Katedra se spolupodílí na realizaci evaluačního šetření pedagogického procesu na univerzitě podle pokynů vedení univerzity a vedení IVP. Poskytuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. KPPR je pověřena vytvořením jednotného rámce pro univerzitu třetího věku na ČZU a podle pokynů vedení univerzity a IVP realizuje systém centrální koordinace činnosti Univerzity třetího věku.

Pedagogická činnost

Hlavní pedagogická činnost členů katedry spočívá ve výuce v akreditovaných bakalářských programech garantovaných IVP, dále v kurzech pro mladé pedagogy, doktorandy, v kurzech zvyšování pedagogických kompetencích pedagogů univerzity, v kurzech pro zaměstnance a podílí se na výuce v programech celoživotního vzdělávání U3V.

Výzkumná činnost

KPPR zaměří svoje vědecko-výzkumné aktivity zejména na požadavky a potřeby pracovníků, studentů a doktorandů ČZU v oblasti dalšího vzdělávání. Předpokládá spolupráci s vedením fakult a ITS. Výzkumným šetřením prověřuje evaluačních nástroje používané na ČZU pro zajištění zvýšení validity prezentovaných výsledků. Členové katedry se podílejí na výzkumných aktivitách, které jsou řízeny v rámci celého IVP.

Zahraniční styky

V zahraniční činnosti KPPR koordinuje s ostatními katedrami IVP, vychází z aktivit IVP a doplňuje je především v oblasti psychologických disciplín.

Autor: Ing. Jiří Husa CSc.Datum poslední aktualizace: 15.12.2006