Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:14kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra profesního a personálního rozvoje

Kód Název předmětu Garant předmětu
VRV75Z Aplikace sociální psychologie (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VPV75E Environmentální výchova (UOP) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV81Z Environmentální výchova (UPV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VCV89Z Environmentální vzdělávání a osvěta (UPV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VPV100E Etika učitelství (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VPV103E Etika učitelství (UPV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV72Z Komunikativní dovednosti (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV84Z Komunikativní dovednosti (UPV) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV85Z Ochrana přírody doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VPV05E Pedagogika (POV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VPV80E Pedagogika I (UPV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV86E Pedagogika odborného vzdělávání (UOP) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV73Z Prevence sociálně patologických jevů (UOP) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV78Z Protidrogová prevence (UPV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VPV107Z Příprava bakalářské práce (UPV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV77E Psychologie obecná a vývojová PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV82E Psychologie pedagogická PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV89E Psychologie pro učitele I (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV91E Psychologie pro učitele I (UPV) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV90E Psychologie pro učitele II (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV92E Psychologie pro učitele II (UPV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV93E Psychologie pro učitele III (UPV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV79E Psychologie sociální PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VPV78Z Seminář k bakalářské práci (UOP) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV80Z Sociálně psychologické dovednosti (UPV) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VRV83Z Úprava školního prostředí (UOP) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV93Z Úprava školního prostředí (UPV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VPV87Z Úvod do studia (UPV) PhDr. Mgr. Marie Hanušová
VPV04E Vývojová psychologie (POV) PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D.
VRV88ZK Vzdělávací programy doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV87Z Vzdělávací programy doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
VRV88E Vzdělávací programy a jejich tvorba (UPV) doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.