Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:01kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra profesního a personálního rozvoje

Sebereflexe jako východisko celoživotního učení

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
TRIBUN (2010)

Učitel

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PaedDr. Marie Krhutová,
Grada (2009)

Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
ČZU v Praze (2009)

Život na přelomu tisíciletí

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
(2009)

Celoživotní učení

Mgr. Jiří Votava, Ph.D., Ing. Jiří Husa, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Přiklady dobré praxe v oblasti celoživotního učení

PhDr. Mgr. Marie Hanušová,
(2009)

Teaching and Interactive Style of a Teacher

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
ČZU (2008)

Educational system

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita (2008)

Problem Solving

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2008)

Začínající učitel

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
Tribun EU (2008)

Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Mgr. Jiří Votava, Ph.D.,
(2008)

Speciální pracovní výchova a ergoterapie

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
(2007)

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti I. - prac. sešit, seminář pro pedagogy

Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Lenka Skoupá, Markéta Nedvědová, Josef Doležal, Bc. Vladimíra Tichá,
(2007)

The Education and Environment for the Educators

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
(2007)

Pedagogická praxe

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Ing. Jiří Husa, CSc., doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Emil Kříž, Ph.D.,
(2007)

Rukodělní činnosti ve školní družině

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
Portál (2007)

Metody a prezentace výsledků efektivního vzdělávání

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
(2007)

Psychologie managementu - řízení a řídící styly

PhDr. Mgr. Marie Hanušová,
Galén, Karolinum (2006)

Kapitoly z pedagogické praxe

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PaedDr. Anna Sandanusová,
(2005)

Komunikační a prezentační dovednosti zemědělského poradce

PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Ing. Jiří Husa, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D., prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2005)

Úzkostný pacient

PhDr. Mgr. Marie Hanušová,
Galén (2005)

VÝZKUM ZÍSKÁVÁNÍ DIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍ V PRŮBĚHU ŘÍZENÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
UKF (2005)

Interaktivní výukový program v přípravě učitelů pro zemědělské školy

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
Prešovská univerzita (2004)

Možnosti a limity integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.,
Paido (2004)

Pedagogická propedeutika udržitelného rozvoje

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
(2004)