Pondělí 10. 12. 2018, 18:57kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

Kód Název předmětu Garant předmětu
VPV73E Didaktická technika a technologie (UOP) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV86E Didaktická technika a technologie (UPV) Ing. Ivan Miller, Ph.D.
VPV97E Didaktika biologie a ekologie Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV96E Didaktika druhého odborného předmětu (UOP) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV93E Didaktika hlavního odborného předmětu I (UOP) Ing. Ivan Miller, Ph.D.
VPV107E Didaktika hlavního odborného předmětu II (UOP) Ing. Ivan Miller, Ph.D.
VCV84E Didaktika odborných předmětů (UPV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VCV77E Didaktika praktického vyučování Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VCV78E Didaktika praktického vyučování (UOP) Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VCV76E Didaktika praktického vyučování I (UPV) Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VCV86Z Didaktika praktického vyučování II (UPV) Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VCV82E Didaktika praktického vyučování III (UPV) Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VPV77Z Informační a komunikační technologie v odborném vzdělávání (UOP) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV85Z Informační systémy ve vzdělávání (UPV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV07E Informatika ve vzdělávání (POV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV90Z Informatika ve vzdělávání (UPV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VCV81Z Pedagogická diagnostika (UOP) Ing. Ivan Miller, Ph.D.
VCV80Z Pedagogická diagnostika (UPV) Ing. Ivan Miller, Ph.D.
Ped 1 Pedagogika 1 Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV71Z Pedagogika I (UOP) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV76E Pedagogika II (UOP) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV83E Pedagogika II (UPV) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV91E Pedagogika odborného vzdělávání (UPV) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VCV77Z Pedagogika volného času (UPV) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV82Z Práce s počítačem (UPV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VCV81Y Řízená pedagogická praxe- druhý předmět Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VCV81E Řízená pedagogická praxe- druhý předmět Ing. Jiří Husa, CSc.
VCV79E Řízená pedagogická praxe- hlavní předmět Ing. Emil Kříž, Ph.D.
VPV106Z Sociální pedagogika (UPV) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VPV104E Školský management (UPV) Ing. Jiří Husa, CSc.
VPV02Z Úvod do pedagogiky (POV) Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
VCV74Z Základy ekologie (UPV) Ing. Ivan Miller, Ph.D.