Pondělí 10. 12. 2018, 18:59kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

Odborné vzdělávání

Ing. Ivan Miller, Ph.D., Ing. Jiří Husa, CSc.,
ČZU v Praze (2009)

Celoživotní učení

Mgr. Jiří Votava, Ph.D., Ing. Jiří Husa, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Život na přelomu tisíciletí

Ing. Jiří Husa, CSc.,
(2009)

ICT Competences

Ing. Jiří Husa, CSc.,
Česká zemědělská univerzita (2008)

Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky

Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2008)

Materiální didaktické prostředky a technologie jejich využívání

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Jiří Husa, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2007)

Pedagogická praxe

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Ing. Jiří Husa, CSc., doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Emil Kříž, Ph.D.,
(2007)

Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2006)

Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

Ing. Emil Kříž, Ph.D.,
(2005)

Současné potřeby učitelů v oblasti zemědělských předmětů

Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
Vydavatelstvo Michala Vaška, Prešov (2005)

Komunikační a prezentační dovednosti zemědělského poradce

PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Ing. Jiří Husa, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D., prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
(2005)

Využití studijních opor ve výuce didaktiky praktického vyučování

Ing. Emil Kříž, Ph.D.,
Vydavateĺstvo Michala Vaška, Prešov (2005)

Why a Teacher Needs the Basic Theory of Education?

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
University of Namibia (2004)

Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Ivan Miller, Ph.D.,
(2004)