Pondělí 10. 12. 2018, 21:21kontakt


zpět na seznam

Aktuality » Všeobecné

Parkování na ČZUVážené studentky a studenti.
Areál České zemědělské univerzity v Praze je z dopravního hlediska rozdělen na několik částí - viz. přiložená mapka. Pro parkování vozidel studentů jsou určena parkoviště P1 - P4 na severovýchodní a východní části areálu a také malé parkoviště u Studijně-informačního centra (SIC) na jižní straně - P6 a P7 (vše vyznačeno v mapce modrou barvou). Toto parkoviště však bývá velmi brzo obsazeno a doporučujeme tedy používat hlavní parkoviště P1. Do zaměstnanecké části (zeleně označené prostory) je vjezd povolen pouze zaměstnancům ČZU. Červené plochy jsou pouze na zvláštní povolení. Prosím respektujte i omezení u parkoviště P5, které je vyhrazené pro krátkodobé parkování návštěvníků zdravotního střediska a banky.

Pro zrychlení vjezdu do areálu ČZU si můžete na portále http://student.czu.cz zaregistrovat svou registrační značku (RZ) a závora se Vám automaticky otevře při najetí na vyznačené místo (návod pro zadání RZ v příloze). Dále je možné použít studentskou kartu, kterou přiložíte ke čtečce na komunikačním sloupku u závory.

Během zvláštních příležitostí (např. promoce) je do areálu vjezd povolen i dalším náštěvníkům ČZU (rodiče, přátelé atd.). Ti u komunikačního sloupku zazvoní, ostraze přes telefonní linku sdělí účel návštěvy ČZU a budou také vpuštěni na centrální parkoviště P1. Prosíme informujte je o tom, aby nedocházelo ke zbytečným problémům v okolí areálu ČZU.

Dále důrazně upozorňujeme všechny studenty, že je přísně zakázáno parkovat mimo vyhrazená parkoviště, zejména na všech travnatých plochách a chodnících! Při porušení tohoto zákazu bude vjezd do areálu ČZU zakázán a student se zároveň vystavuje možnému postihu a odtahu vozidla, případně i náhradě škody (znemožnění průjezdu zásobování, poškození majetku a zeleně ČZU atd.).

Zejména upozorňujeme, že je zakázáno parkovat v přilehlých ulicích v okolí areálu ČZU, kde tak dochází k blokování dopravy a omezování výjezdu vozidel obyvatel okolních domů. Velmi často zde situaci kontroluje policie a řidičům hrozí buď pokuta nebo případně i odtah vozidla.

Základní pravidla pro průjezd závorami
- K závoře najíždějte přiměřenou rychlostí (do 30 km/h), tak abyste v případě nenačtení registrační značky byli schopni bezpečně zastavit. Při zhoršeném počasí (mlha, déšť) nemusí systém fungovat stoprocentně. Stejně tak při větším znečištění nebo poškození registrační značky klesá účinnost vyčtení.
- Závorou projíždějte jednotlivě. Závory jsou vybaveny ochranným prvkem, aby nedošlo k pádu závory na projíždějící vozidlo, ale při průjezdu více vozidel nemusí zafungovat tento systém okamžitě a riskujete poškození vozidla i samotné závory.
- Pokud používáte pro vjezd studentskou kartu, přikládejte ji ke čtečce samostatně (nikoli v peněžence). Kartou nepohybujte nebo nemávejte, ale klidně ji ke čtečce na malý moment přiložte. Tím zajistíte nejvyšší účinnost čtení chipu uvnitř karty.
- V případě opakovaných problémů s načítáním Vaší registrační značky kontaktujte odbor bezpečnosti (emailová adresa bezpecnost@czu.cz nebo telefonní číslo 22438 2267). Vždy uveďte i přesný čas případného problematického průjezdu.
- Chodci mají zakázáno vstupovat pod otevřenou závoru s výjimkou závory u KVD, kde je pro chodce vyhrazena část při pravé straně, kde je závora patřičně zkrácena, aby chodce neohrožovala.
- Cyklisté mají zakázáno projíždět otevřenou závorou za vozidlem. Pro cyklisty jsou u závor zřízeny buď objízdné stezky, nebo je ráhno závor zkráceno tak, aby cyklista mohl bez problémů projet. Při nedodržování těchto pokynů, riskuje cyklista zranění ráhnem závory.


Přiložené soubory

PDF soubor RZ-navod-studenti.pdf - Vložení registrační značky (RZ) vozidla studenta do systému
JPG soubor mapka3-final.JPG - Mapa parkovacích zón