Pondělí 10. 12. 2018, 21:45kontakt

Poradenství » Právní poradna

Základní informace

Nabízíme právní pomoc formou podání základní informace o problematice z určité oblasti práva.
24.1.2013celý text celý text

Pracovní právo

Pracovně právní vztahy, což je uzavírání pracovních smluv a dohod mimo pracovní poměr ( dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti ) se řídí zákonem 262/2006 Sb. Zákoník práce.
24.1.2013celý text celý text

Nájemní vztah k bytu

Nájemní vztah k bytu formou podnájemní smlouvy je nejčastější právní vztah, kterým si student může zajistit bydlení. Do 31.12.2013 se řídí nájemní vztah a podnájemní vztah ustanovením zák. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplňků.
24.1.2013celý text celý text

Živnostenské podnikání a související práva a povinnosti se zaměřením na studenty

Student má od svých 18 let právo požádat si o živnostenské oprávnění a při studiu podnikat. Jak postupovat?
24.1.2013celý text celý text

Smlouva o koupi movité věci

Připravili jsme pro Vás vzor kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej movité věci, společně s komentářem, který by měl každému čtenáři napomoci při řešení problematiky související s uzavřením kupní smlouvy.
24.1.2013celý text celý text