Pondělí 10. 12. 2018, 18:22kontakt
zpět na seznam

Poradenství » Právní poradna

Základní informace

Nabízíme právní pomoc formou podání základní informace o problematice z určité oblasti práva v tomto rozsahu:
  1. Informace k základní orientace v určité právní oblasti,
  2. Vzory nejčastěji se vyskytujících smluv a podání s komentářem v textu s upozorněním na nejčastěji se vyskytující nedostatky při uzavírání uvedených smluv
  3. Vzory dokumentů souvisejících s ucelenou informací v konkrétní právní oblasti
  4. Prameny a odkazy na právní úpravu v určité oblasti

Poradenství se týká oblastí:
  1. Pracovního práva
  2. Nájemního vztahu k bytu
  3. Živnostenské podnikání a související práva a povinnosti se zaměřením na studenty
  4. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi se zaměřením na osoby starší 18 let, které se připravují na své budoucí povolání
  5. Smlouva o koupi movité věci

Dovolujeme si však upozornit, že poradenství v uvedených oblastech má pouze obecný charakter a je nutno na zpracované dokumenty s komentářem takto pohlížet. Slouží k základní orientaci v problému. Každá konkrétní smlouva či podání může mít svá specifika, které je nutné do smlouvy doplnit podle konkrétní situace.


Přiložené soubory

žádná příloha