Pondělí 10. 12. 2018, 21:16kontakt


Paměť a učení Užitečné odkazy
zpět na seznam

Poradenství » Paměť a učení

Literatura

ATKINSONOVÁ, R.L.; ATKINSON, R.C.; SMITH, E.E.; BEM, D.J. Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X

BOLDIŠ, P. Základy vyhledávání na internetu. [on-line]. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004. [cit. dne 17-10-05] Dostupné na: < http://www.sic.czu.cz/info/internet.pdf>

CAUNT, J. Time management, jak hospodařit s časem. Praha: Computer Press, 2001.
ISBN 80-7226-441-9.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, 1993.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

FELDER, M. R.; HENRQUES, E. R. Learning and Teaching Styles in Foreign an Second Language Education. Foreign Language Annals, 28, No. 1, 1995, pp. 21-31.

Feldman, H.; Kompendium lékařské psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-67-8.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxe. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.

FüRST, M.; Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN80-7198-199-0.

GAGNÉ, R. M. Podmínky učení. Praha: SPN, 1975.

GRUBER, D. Šetřme časem. Rychločtení, rychlostudium. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85943-04-2.

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H.; Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.

Janoušek, J.; Hoskovec, j.; Štikar, j.; Psychologický výkladový atlas. Praha: Univerzita Karlova, Akademia, 1993. ISBN 80-7066-716-8.

KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001.
ISBN 80-7178-443-5.

KOščo, J.; Dejiny psychológie. Bratislava: Vydavatelstvo slovenskej akademie vied, 1964

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

MASARYK, T. G. Jak pracovat? Praha: Jan Kanzelsberger, 1990. ISBN 80-900095-0-6.

Nakonečný, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997.

POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-570-9.

POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0747-2.

Provazník, V.; Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-434-7.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2005 ISBN 80-7367-047-X.

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Heslo Učení.  4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.

RAMSDEN, P. Learning to Teach in Higher Education. London and New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-06414-7.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-078-0.

Schmidbauer, W.; Psychologie lexikon základních pojmů. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0459-6.

STERNBERG,J.R. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.

TOMAN, J. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984.

VAŠUTOVÁ, J. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: Pedagogigická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. ISBN 80-7290-100-1.

ZIELKE, W. Jak číst rychleji a lépe. Praha: Svoboda, 1988.


Přiložené soubory

žádná příloha