Čtvrtek 17. 1. 2019, 18:57kontakt
zpět na seznam

Poradenství » Informační podpora studia

SIC: základní informace
Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze

plní funkci univerzitní knihovny a slouží všem studentům, pedagogům i zaměstnancům této univerzity


Během studia pro vás bude SIC místem, kde můžete:

 • vyzvednout ISIC / studentskou kartu
 • vypůjčit literaturu ke studiu (skripta, učebnice, odborné monografie, časopisy)
 • studovat v klidu a samostatně v jedné ze tří studoven (velká studovna, malá studovna a čítárna časopisů)
 • sejít se s kolegy nad projektem či přípravou ke zkoušce ve skupinové studovně
 • pracovat na počítači (ve velké či malé studovně)
 • prohlédnout si bakalářské a diplomové práce svých kolegů
 • využívat specializovaný SW na výuku jazyků
 • vyzvedávat publikace objednáne přes e-shop ČZU
 • navštěvovat semináře zaměřené na vyhledávání informací, práci s odbornou literaturou, správné citování i na další témata
 • navštěvovat jazykové kurzy
 • používat kopírku
 • podívat se na zajímavou výstavu
 • posedět s kamarády v SIC Café

Důležité jsou webové stránky SIC, kde najdete všechny důležité informace. Sledovat nás můžete i na Facebooku.

Několik rychlých odkazů:


Jsme tu pro vás: poradíme, pomůžeme, doporučíme, vyhledáme: infosic@sic.czu.cz


Přiložené soubory

žádná příloha