Pondělí 10. 12. 2018, 18:59kontakt
zpět na seznam

Poradenství » Informační podpora studia

Informační zdroje

Pro studium máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů:

1) Tištěné zdroje:

O jaké dokumenty se jedná?
Jde zejména o skripta, učebnice, odborné monografie, encyklopedie, slovníky a časopisy.

Kde zjistím další informace?
Zda je na SICu k dispozici Vámi hledaná publikace či jaké publikace máme k tématu, které Vás zajímá můžete nejlépe zjistit v online katalogu.  V tomto katalogu můžete  vyhledávat podle různých kritérií (jména autora, názvu knihy, tématu). Zároveň zjistíte, zda je možné si daný dokument vypůjčit s sebou domů (tzv. absenční výpůjčka) a nebo zda je k dispozici pouze ke studiu ve studovně v budově SIC (tzv. prezenční výpůjčka). 

Jak dokumenty získám?
Když najdete v katalogu požadované dokumenty a vidíte, že jsou k dispozici k vypůjčení, poznamenejte si jejich signaturu a přijďte si je na SIC vypůjčit. K tomu musíte být registrovaným uživatelem SIC! V rámci online katalogu si můžete kontrolovat i své čtenářské konto, abyste měli přehled o tom, jaké dokumenty máte vypůjčené a kdy uplyne výpůjční lhůta. Zároveň je možné si touto formou výpůjční dobu prodloužit.

Několik rychlých odkazů:


2) Elektronické zdroje:

O jaké informační zdroje se jedná?
V souvislosti s elektronickými informačními zdorji hovoříme zejména o odborných databázích. Objevují se ale i další termíny: online databáze, elektronické databáze, EIZ (elektronické informační zdroje).

Existuji tyto základní typy databází:
  • bibliografické - databáze přinášející základní informace o primárních dokumentech (tzn. o dokumentech obsahujících plný text) formou bibliografického záznamu (autor, název článku, název časopisu, rok vydání aj.) v současnosti většinou doplněného abstraktem. Nenalezneme v nich tedy plné texty
    dokumentů. Bibliografická databáze nejčastěji sleduje odborné časopisy, a její záběr je v řádu stovek až tisíců titulů. Rešerše v takovéto databázi může přinést přehled o problematice a je podkladem pro získání plných textů článků.
  • plnotextové - poskytuje bibliografické záznamy a také některé plné texty. Tyto databáze uveřejňují pouze některé plné texty, u mnoha zajímavých článků je z důvodu licenční politiky vydavatele k dispozici pouze abstrakt. Dalším omezením může být tzv. embargo – smluvní zpožďování aktuálních čísel časopisů často i o více než půl roku. Existují i databáze různých odborných publikací (např. Knovel), nebo databáze časopisů, zveřejňovaná přímo jejich vydavatelem (např. Springer LINK), kde výše uvedená omezení nejsou.
  • faktografické - shromažďuje statistiky a další data, která jsou využitelná pro výzkum. Často jde o chemické databáze (např. přehled sloučenin) nebo o databáze ekonomické ekonomické ukazatele, statistiky EUROSTAT apod.).
  • citační - databáze obsahující bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje.

Kde zjistím další informace?
Pokud se chcete zorientovat ve elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás na ČZU dostupné, přihlaště se  do portálu Infozdroje (přihlášení stejně jako do ostatních portálů na ČZU). Na tomto portálu najdete pohromadě všechny databáze, které ČZU předplácí, stejně jako odborné databáze, které jsou volně dostupné. Pro vaše pohodlí a snadnější orientaci slouží vyhledávač 360Search, který umožňuje prohledávat všechny databáze najednou. Pokud v nabídce tápete, neváhejte se přihlásit na jeden z našich seminářů - pomůžeme Vám se zorientovat. 

Několik rychlých odkazů:

Přiložené soubory

žádná příloha