Čtvrtek 17. 1. 2019, 18:23kontakt

Poradenství » Jak napsat správně životopis

Životopis – latinsky curriculum vitae (CV) -  zprostředkovává první kontakt mezi firmou nabízející pracovní pozici a uchazečem, který se na tuto pozici hlásí. Správně napsaný životopis tvoří 50% úspěchu při hledání zaměstnání. První dojem, který o nás získává personalista právě prostřednictvím životopisu, je velmi důležitý. Více než 50 % životopisů je z důvodu nízké kvality okamžitě vyřazeno a jejich autoři již nemají další možnost přesvědčit personalistu o svých kvalitách. Uchazeči, kteří chtějí uspět, proto musí velmi pečlivě zvažovat, co by životopis měl a neměl obsahovat, aby personalistu zaujal a zanechal v něm co nejpozitivnější obraz o kandidátovi.

Životopis je dokument obsahující strukturovaný přehled dosavadního vzdělání, dovedností a relevantních pracovních zkušeností. Jeho cílem je rychle a stručně informovat potencionálního zaměstnavatele kdo jsem a co umím. Píše se vždy od současnosti zpět a zachycuje pouze klíčové body našeho života. Životopis by měl mít maximálně dvě strany A4 a obsahovat vaši černobílou fotografii / nejlépe pasovou/, která bude vkomponována přímo do dokumentu. Každá stránka by měla být číslována a opatřena vaším jménem, aby bylo možné je ihned identifikovat.


Existují dva odlišné přístupy k psaní životopisu.
  1. Stejný životopis zasíláte beze změny všem potenciálním zaměstnavatelům. To, na jakou se hlásíte pozici, uvedete pouze v motivačním dopise, který by měl být zaslán současně s životopisem. To je standardní postup.
  2. Ve velkých firmách nabízejí někdy současně více pozic. V tom případě je dobré uvést pozici, o kterou se ucházíte přímo do životopisu. Např. na konci životopisu přidáte - Poznámka: hlásím se na pozici "office manager".
Některé firmy požadují životopis ve formátu europass. On-line verze europassu je tady:


Pokud vám některé řádky nebudou vyhovovat, prostě je vymažte. Není třeba za každou cenu vyplnit všechny předepsané kolonky. Na těchto stránkách naleznete i příklad vyplnění Europassu – jazykového pasu.


Nejčastější chyby:
  • Řešíme, zda psát Životopis, Strukturovaný životopis,  CV nebo Curriculum Vitae
    Mezi "životopisem", "strukturovaným životopisem", "CV" a "Curriculum Vitae" není v českém prostředí žádný rozdíl. V Americe nebo v akademické sféře, se  jednotlivé formy rozlišují a CV je dlouhý podrobný několikastránkový dokument, popisující zejména vědecké práce a dosažené úspěchy. Strukturované CV nebo Strukturovaný životopis  je zestručněný bodový životopis na jednu až dvě stránky. Čeští personalisté obvykle rozdíl nerozlišují a vyžadují vždy bodový strukturovaný životopis, i když požadují Curriculum Vitae.
  • Píšeme životopis od minulosti k současnosti – Pozor – personalistu zajímá vždy především současnost
  • Uvádíme nerelevantní údaje  - např. brigáda při prodeji kaprů. Něco jiného je např. brigáda v zahraničí, protože ta vypovídá o naší schopnosti se o sebe postarat v cizím prostředí, o snaze naučit se jazyk apod.
  • Uvádíme v životopise emoční zdůvodnění toho, proč chceme pracovat právě v této firmě. Podobná zdůvodnění patří do motivačního dopisu nebo do průvodního dopisu.

POZNÁMKA: některé firmy upřednostňují životopis v PDF


Přiložené soubory

OCX soubor VZOR_ZIVOTOPISU.docx - VZOR ŽIVOTOPISU