ELX21Z

Němčina - úroveň B 2

KJGarant předmětu: Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Student si má významně obohatit slovní zásobu z různých tematických oblastí, a to nejen obecných, nýbrž i poloprofesionálních. Zopakuje si a rozšíří spektrum aktivně ovládaných gramatických jevů. Zdokonalí se ve všech jazykových dovednostech - poslechu originálních nahrávek s vysokým stupněm obtížnosti, mluvení, čtení autentických textů a písemném vyjadřování. Osvojí si pravidla pro psaní různých slohových útvarů, bude se učit argumentovat, vysvětlovat a vyhledávat informace v německých sdělovacích prostředcích.

Kmenová literatura

1Perlmann-Balme, Michaela, Schwalb Susanne, 2008: EM Neu. Hauptkurs. Hueber Verlag
2Zuber, B., Hansen, M., 1996: Zwischen den Kulturen. Berlin, München (u.a.): Langenscheidt.

Doporučená Literatura

1Perlmann-Balme, Michaela, Schwalb Susanne, 2008: EM Neu. Hauptkurs. Hueber Verlag
2Zuber, B., Hansen, M., 1996: Zwischen den Kulturen. Berlin, München (u.a.): Langenscheidt.