EHEC7E

Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Cheb KS

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Uvést posluchače do problematiky studovaného oboru. Předmět má orientační charakter s hlavním posláním představit regionalistiku jako interdisciplinární vědní obor. Důraz je kladen na návaznost přednášených témat ve cvičení uváděním příkladů (aplikací) a diskusí o konkrétních souvislostech územně prostorového uspořádání společnosti pod vlivem urbanizace (především v Evropě a České republice).

Kmenová literatura

1Adamčík, S.: Regionalistika, Regionální politika a veřejná správa. Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Opava 1997
2Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství. Praha 1998
3Hendrych, D.: Správní věda – Teorie veřejné správy. ASPI Publishing. Praha 2003
4Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta (urbanizace českých zemí a Evropy). Paseka. Praha – Litomyšl 2002
5Hudečková, H., Lošťák, M., Ševčíková, A.: Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. ČZU v Praze. Praha 2006
6Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň 2004
7Mates, P., Wokoun, R.: Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Marten. Praha 2001
8Musil, J.: Sociologie soudobého města. Svoboda. Praha 1967
9Pomahač, R., Vidláková, O.: Veřejná správa. Nakladatelství C.H.Beck. Beckovy mezioborové učebnice. Praha 2002
10Roubíček, V.: Úvod do demografie. CODEX Bohemia. Praha 1997
11Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Repronis. Ostrava 2004
12Sýkora, L.: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku. Praha 2002.
13Velký sociologický slovník. Karolinum. Praha 1996

Doporučená Literatura

1Adamčík, S.: Regionalistika, Regionální politika a veřejná správa. Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Opava 1997
2Hudečková, H., Lošťák, M., Ševčíková, A.: Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. ČZU v Praze. Praha 2006
3Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň 2004
4Mates, P., Wokoun, R.: Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Marten. Praha 2001