LRL75Z

Lesnická a zemědělská politika v ČR a EU pro DPŘM

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:: zemědělská ekonomika, resp. ekonomika lesního hospodářství, základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Získat znalosti o politických prostředcích, kterými stát, politické strany a veřejné i soukromé organizace a instituce usměrňují a ovlivňují vlastnictví, způsoby obhospodařování, lidský faktor, produkci a jiné užitky, plynoucí z využívání zdrojů zemědělské a lesní výroby.

Kmenová literatura

1Základní dokumenty - Státní zemědělská, lesnická a ekologická politika
2Národní rozvojový plán pro období 2007-2013
3Strategie udržitelného rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004
4OLIVA, J.: Lesnická politika, FLE ČZU Praha, 2005
5MATĚJÍČEK, J., JAKUBEC, L.: Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. VÚLHM Jíloviště-Strnady, 2003
6www.strukturalni-fondy.cz

Doporučená Literatura

1Základní dokumenty - Státní zemědělská, lesnická a ekologická politika
2Národní rozvojový plán pro období 2007-2013
3Strategie udržitelného rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004
4OLIVA, J.: Lesnická politika, FLE ČZU Praha, 2005
5MATĚJÍČEK, J., JAKUBEC, L.: Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. VÚLHM Jíloviště-Strnady, 2003
6www.strukturalni-fondy.cz