EAE17E

Systémová analýza a modelování

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy metod operační analýzy a znalost prostředí MS Windows.
Popis, cíl a formy výuky:Přednáška, cvičení. Řeší se dokumentační případ, diskutují se doplňky k přednášce a zobecnění praktických poznatků, potřeba a vlastnosti informačních zdrojů, část cvičení je věnována samostatné práci na zpracování zadaných úloh.

Kmenová literatura

1Švasta, J., Získal, J., Vrána, L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha, 1983
2Získal, J.: Systémová analýza a modelování V. a VI., VŠZ Praha, 1989
3Získal, J., Brožová, H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
4Pitel, J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava, 1988
5Získal, J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
6Turban Efraim: Decision Support Systems, Wiley, 4 th ed., N.Y., 1998
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.

Doporučená Literatura

1Švasta, J., Získal, J., Vrána, L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha, 1983
2Získal, J.: Systémová analýza a modelování V. a VI., VŠZ Praha, 1989
3Získal, J., Brožová, H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998