EREA7E

Aplikovaný strategický management PAA

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Management, Marketing
Popis, cíl a formy výuky:Rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů v oblasti praktické aplikace principů strategického řízení. V kombinaci různých postupů rozvíjet schopnosti studentů řešit efektivně problémy na úrovni podniků, regionů i na mezinárodní úrovni. Rozvíjet prezentační dovednosti studentů, schopnosti formulovat vlastní názory a obhajovat je v odborné diskusi.
Samostatná práce kombinující individuální a týmový přístup, důraz na práci s informacemi od sběru přes zpracování a interpretaci. Důsledná aplikace principů strategického řízení ve vztahu k určujícím faktorům vnějšího prostředí s akcentem na vládní politiku ČR a zemědělskou politiku EU.
Prezentace a obhajoba vlastních prací, odborné diskuse.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení, skriptum PEF ČZU v Praze, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management, Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M.: Konkurenční výhoda, Victoria Publishing, Praha, 1993
5Porter, M.: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, Praha, 1994
6Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage, The Harward Business Review Press, USA, 1991
7Stacey, R., D.: Strategic Management and Organizational Dynamics, Pitman Publishing, UK, 1993
8Vídeňská úmluva v diplomatických stycích (1961)
9Relevantní dokumenty Rady Evropy a EU
10Programové prohlášení vlády ČR
11Denní tisk
12Internet

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení, skriptum PEF ČZU v Praze, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management, Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall International, UK, 1994
4Senge, P. : The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, N. Y., 1990
5Kaplan, R.S. Norton, D.P.: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. HBS Press, 1996
6Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage, HBReview, USA, 1991
7Stacey, R., D.: Strategic Management and Organizational Dynamics, Pitman Publishing, UK, 1993