EEEB7E

Economics of public sector - HSKS

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:General Economics
Popis, cíl a formy výuky:Aim of the subject is to acquaint students with problems of functioning of public sector of national economy. An emphasis is put especially on expenditure and income aspect of the state budget. Teaching will be realized in form of lectures and seminars.

Kmenová literatura

1Bervidová, L., Vančurová, P.: Ekonomika veřejného sektoru (Economics of public sector). Prague: FEM CULS, 2008.
2Hamerníková B., Kubátová K.: Veřejné finance (Public finance), Eurolex Bohemia, Prague, 2000
3Musgrave, R.A., Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi (Public finances in theory and practice). Prague: Management press, 1994.
4Ochrana F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování (Public sector and efficient decision-making), Management Press, Prague,2001
5Peková J., Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru (Public administration and finance of public sector), ASPI, Prague, 2002
6Rektořík J. a kol.: Ekonomika a řízení veřejného sektoru (Economics and management of public sector). Prague: Ekopress, 2002.
7Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru (Economy of public sector), Grada Publishing, 1997
8Strecková Y., Malý I. et al.:Veřejná ekonomie pro školu i praxi (Public economy for school and practice), Computer Press, Prague, 1998

Doporučená Literatura

1Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press (Public finance in theory and practice), Prague, 1994
2Peková J., Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru (Public administration and finance of public sector), ASPI, Prague, 2002
3Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru (Economy of public sector), Grada Publishing, 1997
4Strecková Y., Malý I. et al.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi (Public economy for school and practice), Computer Press, Praha, 1998