ZBZ08Z

Hrazení bystřin

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Hydrologie, hydraulika, ekologie, dendrologie
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnutí nejnovějších poznatků o metodách řešení systému hrazení bystřinných toků a stability svahových sesuvů s využitím technických a biotechnických opatření. Získávání znalostí o způsobech protilavinových opatření a zalesňování lavinových drah.

Kmenová literatura

1FERGUSON, B.K.: Introduction to Stormwater. John Wiley & Sons, 1998. 255 pp. ISBN 0-471-16528-X.
2MIALL, A.D.: Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer Verlag Berlin, 2000. 616 pp. ISBN 3-540-65790-8.
3GRAF, W.H.: Hydraulics of Sediment Transport. Water Res. Publications, LLC, 1996. 513 pp. ISBN 0-918334-56 X.
4KLINGEMAN, P.C. et al.: Gravel-Bed Rivers in the Environment. Water Res. Publications, 1998. 832 pp. ISBN 1-887201-13-0.
5DARBY, S.E., SIMON, A.: Incised River Channels. John Wiley & Sons, 1999. 442 pp. ISBN 0-471-984469-9.
6BROOKERS, A., SHIELDS, F.D.: River Channel Restoration. John Wiley & Sons, 1996. 433 pp. ISBN 0-471-96139-6.
7PENG, G., LESLIE, L.M., SHAE, Y.: Environmental Modelling and Prediction. Springer Verlag Berlin, 2002. 480 pp. ISBN 3-540-67422-5.
8de WAAL, L.C., LARGE, A.R.G., WADE, P.M.: Stream Ecology. John Wiley & Sons, 1998. 331 pp. ISBN 0-471-95753-4.

Doporučená Literatura

1KOVÁŘ, P., KŘOVÁK, F.: Hrazení bystřin, skripta pro distanční studium. ČZU Praha, 2002. 45 s. ISBN 80-213-0888-5.
2KOVÁŘ, P., KŘOVÁK, F.: Hrazení bystřin. DST Hydrotechnické stavby - úpravy toků. DOS-T 04.02.01.002, 12/98, ČKAIT Praha, 1998. 13 s.
3JAŘABÁČ, M., ZUNA, J.: Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží. MZeČR, Lesnická práce, 2002. ISBN 80-86386-29-5.
4NOVÁK, L.: Ochrana a tvorba krajiny II – Hrazení bystřin: přednášky. VŠZ Praha, 1981. 271 s., cvičení 199 s.
5NOVÁK, L., IBLOVÁ, M., ŠKOPEK, V.: Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží. SNTL Praha, 1986. 244 s.