ESE79E

Základy statistiky- VSRRK

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základní znalosti ze středoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:x

Kmenová literatura

1Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. ČZU, Praha, 2003.
2Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002.

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. Učební texty. ČZU, Praha, 2005.
2Svatošová, L., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. ČZU, Praha, 2005.