ELE18E

German as a foreign language B 1

KJGarant předmětu: Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Studenti by měli být schopni jednoduchými jazykovými prostředky hovořit o svých potřebách. Cílem výuky je bezchybné ovládání přítomného, minulého a budoucího času v ústní a písemné formě. Výuka je zaměřena na písemné a ústní formy komunikace se studentem.

Kmenová literatura

1Reimann, M., 1996: Grundstufen - Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Hueber.
2Gerngross, G. et al, 1999: Grammatik kreativ. Materialen für einen lernerzentrierten Unterricht. Langenscheidt.
3Dreyer, Schmitt, 1995: Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch

Doporučená Literatura

1Dallapiazza, R.-M. et all, 2005: Tangram akteuell 2. Hueber.
2Reimann, M., 1996: Grundstufen - Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Hueber.
3Dreyer, Schmitt, 1995: Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch