EEEC1E

Agrární a strukturální politika Cheb

KEGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie, Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit posluchače s problematikou dvou politik Evropské unie, které patří k jejím nejvýznamnějším politikám. Posluchačům jsou uvedeny základní principy na kterých jsou tyto politiky realizovány, přednosti a nedostatky, budoucí záměry i aktuální problémy. Forma výuky je dána přednáškami doplněnými diskuzními semináři.

Kmenová literatura

1Pitrová M., Fiala P.: Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003
2König P., Lacina L.: Rozpočet a politiky EU, C.H. Beck, 2004
3Skokan K.: Konkurenceschopnost, inovace a xxxxxx v regionálním rozvoji, Repro Ostrava 2004

Doporučená Literatura

1Dokumenty EU a ČR k dané problematice (vládní dokumenty, nařízení Rady EU)
2Svatošová L., Boháčková I., Hrabánková M,: Regoinální rozvoj z pozice strukturální politiky, České Budějovice 2005