EAE37E

Mathematics for Economists I

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Overview of mathematics for business, economics and life and social sciences
Selected mathematical tools important for economic decision-making.
Lectures – theory and applications
Seminars – practice problem solving, tutorials, practical exercises.

Kmenová literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X

Doporučená Literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X