ERE19E

Management EM

KRGarant předmětu: Richard Selby, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Cybernetics in Management, Mathematical Methods in Economics
Popis, cíl a formy výuky:Self-managed teams of students work on projects aimed at proposal of business plan using various methods including PC tools (business plan software).


Kmenová literatura

1McShane, S.,Von Glinow, M.A.: Organizational Behaviour. McGraw Hill Education, 2000
2Keuning, D.: Management, A Contemporary Aproach. FT Prentice Hall, 1997
3Koonz, H., Wheirich, H.: Management. McGraw Hill 1976 - 11 editions
4Ivancevich J.M. et al.: Management Quality and Competitiveness. McGraw Hill/Irwin, 1996
5ISO 9000/2000: Quality Management Systems
6Library of dissertation theses at http://www.tady.cz/rizeni/strana2.htm

Doporučená Literatura

1Mullins, L.J.; Management and organisational behaviour; Prentice Hall, 2005; ISBN 0-273-68876-6
2McShane, S.,Von Glinow, M.A.: Organizational Behaviour. McGraw Hill Education, 2000;
3Keuning, D.: Management, A Contemporary Aproach. FT Prentice Hall, 1997; ISBN 0-273-62591-8
4Cole G.A.; Management theory and practice; Thompson (UK), 2004; ISBN 1-84480-088-1
5ISO 9000/2000: Quality Management Systems
6Ivancevich J.M. et al.: Management Quality and Competitiveness. McGraw Hill/Irwin, 1996
7Koonz, H., Wheirich, H.: Management. McGraw Hill 1976 - 11 editions