EREB4E

Strategic Management EM

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:management, marketing, personnel management, business strategy
Popis, cíl a formy výuky:The course is organised in rather traditional lectures delivering basic principles of strategic management combined with current developments in the field and in seminars driven by indivdual/ tem work.

Kmenová literatura

1Miller, A.: Strategic Management, Irwin/McGraw-Hill, 1998
2Collis, D.J., Montgomery, C.A.: Corporate Strategy: A Resource Based Approach, Irwin/McGraw-Hill, 1998
3Stacey, R.: Strategic Management and Organisational Dynamics, Pitman Publishing, 1993
4Harvard Business Review
5Strategic Management Journal
6Ticha, I.: Strategic Management (study text), PEF ČZU Praha, 2005
7Tomposn, J. L.: Strategic Management. Thomson Learning, United Kingdom 2001
8Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R. E.: Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing, USA 2001
9Daft, R. L. : Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004
10Fitzory, P., Hulbert, J.: Strategic Management: creating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
11Pitts, R.A., Lei, D.: Strategic Management: Building and Sustaining Competitive Advantage, South-Western College Publishing, 2000

Doporučená Literatura

1Miller, A.: Strategic Management, Irwin/McGraw-Hill, 1998
2Collis, D.J., Montgomery, C.A.: Corporate Strategy: A Resource Based Approach, Irwin/McGraw-Hill, 1998
3Stacey, R.: Strategic Management and Organisational Dynamics, Pitman Publishing, 1993
4Harvard Business Review
5Strategic Management Journal
6Ticha, I.: Strategic Management (study text), PEF ČZU Praha, 2005
7Fitzroy, P., Hulbert, J.: Strategic Management: Creating Value in Turbulent Times