ERE16E

Marketing management with English terminology I.

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Management Theory
Popis, cíl a formy výuky:Group project work combined with essays, both subject to peer review, market survey, case studies, and other active learning methods are conditions to obtain the credit..

Kmenová literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995

Doporučená Literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995