EUE11Y

Europeand Standards for Property Evaluation

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:*
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřena na používanou teorii a praxi při oceňování majetku v zemích Evropské unie. Cílem je podat ucelený přehled o způsobech oceňování majetku v EU pro všechny druhy převodů i pro účetní evidenci.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura