EJE03E

Obchodní a občanské právo

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Výklad pojmů občanského práva potřebných v podnikání, a vybraných problémů obchodního práva, upravených občanským a obchodním zákoníkem a navazujícími právními předpisy. Cílem je naučit studenty orientovat se v obchodním a občanském zákoníku při podnikání a vyhotovit základní právní úkony, především smlouvy, a jednostranné právní úkony.

Kmenová literatura

1Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 1, ASPI Publishing 2002
2Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 2, ASPI Publishing 2002
3Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 3, ASPI Publishing 2002
4Pelikánová I. a kol. Obchodní právo I., ASPI Publishing Praha 2001
5Pelikánová I. a kol. Obchodní právo II., ASPI Publishing Praha 2001
6Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 2. vyd., C.H.Beck, Praha 2006
7Plecitý Vl., Vrabec J. Salač J., Základy občanského práva, 3. vyd., Vydav. a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.,Plzeň 2007
8Kotoučová M. Kalinová M., Śvarc Zb.:Obchodní právo, VŠE 2003
9Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2005
10Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
11Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
12Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
13Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
14Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí

Doporučená Literatura

1Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J., Základy občanského práva 3. vyd., Vydav. a naklad. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2007
2Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2005
3Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.Beck, Praha 2006
4Zákon č. 40/1964 Sb., občansky zákoník
5Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník