EEE39Z

Ekonomika světového hospodářatví - PaA

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy. Základní formu výuky tvoří přednášky a semináře. Je využito bibliografických databází, tematických videozáznamů (semináře), apod.

Kmenová literatura

1Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika, ETC Publishing, Praha 1997
2Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU, (ČZU v Praze, SPZ v Nitře), Praha 1999
3Altvater E., Mahnkopf B.: Grenzen der Globalisierung, W. Dampfboot, Münster 1999
4World Bank Atlas, World Bank, Washington
5Dokumenty UN, OECD, EU, WB, MF, WTO (elektronické databáze)
6Siebert H.: Weltwirtschaft, Lucius Vlg., UTB, Stuttgart 1997

Doporučená Literatura

1Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, Credit, Praha, 2004
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
4Jonáš J.: Světová ekonomika na přelomu tisíciletí, Management Press, Praha 2000
5Statistical Yearbook, UN
6Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.