DEJE02Y

Mezinárodní právo a právo EU

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu

Kmenová literatura


Doporučená Literatura