LRL03Y

Lesnická politika

KLDEGarant předmětu: doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:ekonomika lesního hospodářství, základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Získat znalosti o politických prostředcích, kterými stát, politické strany a veřejné i soukromé organizace a instituce usměrňují a ovlivňují vlastnictví lesa, způsoby obhospodařování, lidský faktor a využívání produkce a jiných užitků z lesa a lesního hospodářství.

Kmenová literatura

1OLIVA, J: Lesnická politika, 2001

Doporučená Literatura

1OLIVA, J: Lesnická politika, 2001