LRL01E

Podnikání v LH HSSL

KLDEGarant předmětu: RNDr. Marcel Riedl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:obecné znalosti ekonomiky
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se naučí aplikovat principy marketingového řízení v lesnické praxi zvládnutím teoretických základů a jejich aplikací při tvorbě individuálního projektu.

Kmenová literatura

1RIEDL, M.: Marketing, ČZU, 2005
2HORÁKOVÁ, H.: Strategický marketing, Grada, 2001
3COOPER J.,LANE P.,: Marketingové plánování, Grada, 1999

Doporučená Literatura

1KOTLER P.: 1992,Marketing management Victoria Publishing, Praha
2COOPER J.,LANE P.,: Marketingové plánování, Grada, 1999
3HORÁKOVÁ, H.: Strategický marketing, Grada, 2001
4RIEDL, M.: Marketing, ČZU, 2005