LRL03Z

Nástroje pro podporu rozhodování v LH

KLDEGarant předmětu: RNDr. Marcel Riedl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:matematika, statistika, znalost Excelu
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se naučí aplikovat s částečnou počítačovou podporou vybrané metody discipliny management science v rozhodovacích procesech specilalizované (dřevařské) výroby s důrazem na samostatné řešení projektů a využití v praktických situacích.

Kmenová literatura

1GUJARATI, D..: Basic Econometrics, McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-025188-6
2HERBST, A.: Analyzing and Forecasting Futures Prices, John Wiley&Sons1992, ISBN 0-471-53312-2
3CHASE,R.: Production and Operation Management, IRWIN 1995, ISBN0-256-14023-5

Doporučená Literatura

1Zahradník, J.,Lineární programování při řízení hospodářství, SNTL, 1969
2Kolenka, J., Riadene lesneho hospodarstva, Zvolen, 1991
3Korda, B., a kol., Matematické metody v ekonomii, SNTL 1967
4NELSON, B.: Stochastic Modeling, McGraw-Hill 1995, ISBN 0-07-046213-5
5LAŠČAIK, A.: Optimálne programovanie, ALFA 1983
6TURBAN, E.,MEREDITH,J.: Fundaments of Management Science, IRWIN 1991, 0-256-08373-8