LRL21E

Podnikání v LH

KLDEGarant předmětu: RNDr. Marcel Riedl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:obecné znalosti ekonomiky
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se naučí aplikovat principy marketingového přístupu k podnikání v lesnické praxi zvládnutím teoretických základů a jejich aplikací při tvorbě individuálního projektu.

Kmenová literatura

1Kotler P. 1992,Marketing management Victoria Publishing, Praha
2Cooper J.,Lane P., Marketingové plánování, Grada, 1999
3Horáková H., Strategický marketing, Grada, 2001

Doporučená Literatura

1KOTLER P.: 1992,Marketing management Victoria Publishing, Praha
2COOPER J.,LANE P.,: Marketingové plánování, Grada, 1999
3HORÁKOVÁ, H.: Strategický marketing, Grada, 2001
4RIEDL, M.: Marketing, ČZU, 2005