VPV90Z

Informatika ve vzdělávání (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:počítačová gramotnost na střední úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s využitím ICT pro edukační i řídící procesy ve školství, naučit posluchače pracovat se základními informačními zdroji, tak aby porozuměli jejich struktuře, aby dokázali efektivně vyhledat relevantní informace, analyzovat je a správně aplikovat v praktických situacích se zaměřením na edukační proces. Formy výuky studijního předmětu: konzultační soustředění, distanční příprava.

Kmenová literatura

1ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J.: Využití počítače při vyučování, Praha: Praha, 1998, ISBN 80-7178-272-6.
2KRAS, P.: Internet v kostce, Praha: Fragment, 2001, ISBN 80-7200-493-X.
3KUSALA, J.: Internet ve škole. Praha: Fortuna 2000.ISBN 80-7168-709-X.
4MRÁZEK, L.: První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7.
5PALOVSKÝ, R., SKLENÁK, V.: Informace a Internet, Praha: VŠE, 1998.
6SLAVÍK, J., NOVÁK, J.: Počítač jako pomocník učitele, Praha: Portál,1997 ISBN 80-7178-149-5.
7SMETÁČEK, V.: Informace o informacích. Praha: Grada , 1993 ISBN 80-85623-22-6.
8ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R.: Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1

Doporučená Literatura

1ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J.: Využití počítače při vyučování, Praha: Praha, 1998, ISBN 80-7178-272-6.
2KUSALA, J.: Internet ve škole. Praha: Fortuna 2000.ISBN 80-7168-709-X.
3MRÁZEK, L.: První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7.
4SLAVÍK, J., NOVÁK, J.: Počítač jako pomocník učitele, Praha: Portál,1997 ISBN 80-7178-149-5.
5ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R.: Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1.