VPV96E

Didaktika druhého odborného předmětu (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a praktická zkouška
Předpoklady:Počítačová gramotnost na úrovni ECDL.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zařazen pro rozšíření adaptability absolventa studia pro výuku i dalších souvisejících předmětů s jeho hlavním zaměřením. Didaktika vedlejšího předmětu poskytne studentům metodickou průpravu pro řízení výuky těchto předmětů a zvýrazní specifiku jejich výuky.
Hlavní formy výuky jsou přednášky v prezenčním studiu, konzultace v kombinovaném studiu, dále cvičení, mikroteaching a samostatná studijní činnost.

Kmenová literatura

1SLAVÍK, J., NOVÁK,J.: Počítač jako pomocník učitele. Portál Praha, 1997 ISBN 80-7178-149-5
2BLÁBOLIL, R.: Práce s počítačem. Skriptum SOŠVaZ České Budějovice, 2001, interní publikace.
3BRDIČKA, B.:Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení. Dostupné z: , cit. 30.08.2006

Doporučená Literatura

1SLAVÍK, J., NOVÁK,J.: Počítač jako pomocník učitele. Portál Praha, 1997 ISBN 80-7178-149-5
2BLÁBOLIL, R.: Práce s počítačem. Skriptum SOŠVaZ České Budějovice, 2001, interní publikace.
3BARANOVIČ, R., MORAVČÍKOVÁ, L., ŠNAJDER, L.:Učebnice internetu. ComputerPress, 1999, ISBN 80-7226-186-X