VPV97E

Didaktika biologie a ekologie

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a praktická zkouška
Předpoklady:Biologie - zkouška na VŠ, příp. maturita z biologie a ekologie.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zařazen pro rozšíření adaptability absolventa studia pro výuku i dalších souvisejících předmětů s jeho hlavním zaměřením. Didaktika vedlejšího předmětu poskytne studentům metodickou průpravu pro řízení výuky těchto předmětů a zvýrazní specifiku jejich výuky.
Hlavní formy výuky jsou přednášky v prezenčním studiu, konzultace v kombinovaném studiu, dále cvičení, mikroteaching a samostatná studijní činnost.
Formy výuky studijního předmětu: konzultační soustředění, seminář, distanční příprava.

Kmenová literatura

1MASLOWSKI, O.: Didaktika biologie. Olomouc. PřF UP, 1990, skriptum
2ALTMAN, A.:Vybrané kapitoly z didaktiky biologie, Praha, SPN. 1985

Doporučená Literatura

1MASLOWSKI, O.: Didaktika biologie. Olomouc. PřF UP, 1990, skriptum
2ALTMAN, A.:Vybrané kapitoly z didaktiky biologie, Praha, SPN. 1985