VCV77Z

Pedagogika volného času (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:V předmětu pedagogika volného času je vymezen pojem volný čas, prezentována teoretická východiska a metody jeho pedagogického využívání. Cílem je také seznámit se systémem institucí, které dětem a mládeži v ČR nabízejí programy pro volný čas.

Kmenová literatura

1HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
2HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Pedagogická fakulta, 2003.
3PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999.

Doporučená Literatura

1HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
2HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Pedagogická fakulta, 2003.
3PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999.