VCV81Z

Pedagogická diagnostika (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Ivan Miller, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět charakterizuje cíle pedagogické diagnostiky, analyzuje metody, zásady a prostředky pedagogické diagnostiky. Vede posluchače k osvojování základních dovedností k zjišťování podkladů pro hodnocení vlastní pedagogické činnosti, pro hodnocení výkonnosti žáků a pro mapování sociálního klimatu v žákovském kolektivu.

Kmenová literatura

1Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika, Portál 2001, ISBN 80-7178-544-X
2Vašutová, J.: Kapitoly z pedagogiky, Pedag. fakulta UK Praha, 1998, ISBN 80-86039-54-
3Kyriacou Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál 1991,ISBN 80-7178-022-7
4Filová , H. a kol.: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky, Pedag. fakulta MU v Brně, 1996, ISBN 80-210-2798-3
5Švec, V. a kol.: Praktikum didaktických dovedností, Ped.fakulta MU v Brně, 1996, ISBN 80-210,1365-6
6Hrabal,V.: Diagnostika. Praha, Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5.

Doporučená Literatura

1Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika, Portál 2001, ISBN 80-7178-544-X
2Vašutová, J.: Kapitoly z pedagogiky, Pedag. fakulta UK Praha, 1998, ISBN 80-86039-54-4
3Kyriacou Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál 1991,ISBN 80-7178-022-7