LHL26Z

Dendrometrie TC

KHULGarant předmětu: prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Stanovení porostní zásoby různými metodami

Kmenová literatura


Doporučená Literatura